Hutba “KURBAN”, Idriz-ef. Karaman, Malmö, 29. juni 2018.

0
3

Hvala Gospodaru Uzvišenom, salavat i selam Njegovom posljednjem posalniku, Muhamedu, s.a.v.s.

Draga braćo!

Danas govorimo o propisu klanja kurbana. Možda bi se moglo učiniti da smo malo poranili, jer do Kurban-bajrama ima još dosta vremena. Govorimo, međutim, o propisu klanja kurbana da bi  se za ovaj obred na vrijeme pripremili.

U Kur`anu časnom stoji:

„Dadosmo ti, uistinu, obilje dobara, i zato moli se i žrtvu prinesi radi svoga Gospodara! Onaj koji te ne može gledati, doista će bez traga nestati.“

                                                                                                  (Sura El-Kevser, 1-3. ajet)

„I svakoj zajednici propisali smo obred prinošenja žrtve, kako bi spominjali Božije ime prilikom klanja stoke kojom ih opskrbljujemo, jer vaš Bog je jedan, pa se Njemu predajte! I obavijesti ponizne!“

                                                                                                           (Sura El-Hadž, 34. ajet)

„Neće do Boga doprijeti njihovo meso i njihova krv, ali hoće doprijeti do Njega vaša bogobojaznost. Upokorio vam je tako da biste veličali Boga zato što vas je uputio. I obavijesti dobročinitelje!“

                                                                                                           (Sura El-Hadž, 37. ajet)

Muhamed, a.s., je rekao:

„Na dan Kurban-bajrama čovjek ne može uraditi ništa što je Bogu draže od klanja kurbana. Doista će kurban doći na Sudnji dan sa svojim rogovima, vunom i paponjcima. Kapi kurbanske krvi kad poteku prije budu uzdignute Gospodaru nego što stignu pasti na zemlju. Zbog toga sa svojim kurbanom postupajte pažljivo.“

„Ko bude u mogućnosti, a ne zakolje kurban, nek ne dolazi ni na Bajram-namaz.“

Draga braćo!

Ovim ajetima i hadisima dodajmo i razmišljanje o Ibrahimu, a.s, i njegovom sinu Ismailu, a.s, i njihovoj spremnosti da odgovore na naredbu svoga Gospodara da Ismail, a.s, bude prinesen kao žrtva. Teško je tu odrediti čija je žrtva bila veća. Ibrahimova, a.s, da zakolje, toliko željeno, vlastito dijete, ili Ismailova, a.s, spremnost da prihvati da bude zaklan.

Naravno, dragom Bogu nisu potrebne takve žrtve. Umjesto toga, On Uzvišeni šalje Ibrahimu, a.s, ovna da ga zakolje, da na taj način izrazi odanost svome Gospodaru, a da od te žrtve korist imaju opet ljudi oko njega.

Od tada je ustanovljen način klanja kurbana i prisutan je sve do danas.

Kod našeg naroda ovaj propis je prolazio kroz različita iskustva. U novije vrijeme klanje kurbana je sve prisutnije, a odavno je zaživjela akcija organizirinaog klanja kurbana. S obzirom, naime, da svako nije u mogućnosti da sam zakolje kurban, ovdje u Švedskoj je to čak zabranjeno raditi pojedinačno, kurbani se uplaćuju u Islamskoj zajednici, koja vrši nabavku, klanje i raspodjelu kurbanskog mesa. Posljednjih godina nabavka kurbana se vrši od povratnika i na taj način se stimulira i sam povratak. Islamska zajednica je potpisala ugovor sa preko tri stotine kooperanata – povratnika u RS i od njih će se otkupiti kurbani. Pod nadzorom Islamske zajednice kurbani će se na terenu zaklati, a onda podijeliti povratnicima. Naravno, veliki dio kubanskog mesa stići će i u javne kuhinje i druge potrebne institucije, a dio će biti otpremljen i izbjeglicama iz Sirije.

Grandiozna je ovo akcija, zaista.

Pa, ipak, ako kažemo da je na nivou cijele Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj prošle godine uplaćeno svega 678 kurbana, daleko je to od zadovaljavajućeg broja, iako je akcija svake godine sve uspješnija.

Zato, draga moja braćo, učestvujmo u ovoj akciji!

Učinimo dragom Bogu najdraže djelo u toku Kurban-bajrama!

Čuvajmo svoje porodice, pomozimo svoju rodbinu i prijatelje i pomažimo siromašne!

Gospodaru naš, mislimo na Tebe i znamo da Ti misliš na nas, jer si to obećao u Svojoj knjizi.