Informacija o odsutnosti zaposlenih zbog korištenja godišnjeg odmora

0
3

Obavještavamo vas da će glavni imam, sekretar i blagajnika biti odsutni zbog korištenja godišnjeg odmora kao što slijedi:

–          Glavni imam od 9. jula do 10. avgusta 2018.g.

–          Sekretar od 7. juna do 3. jula 2018.g.

–          Blagajnik od 24. juna do 20. jula 2018.g.

Kontakt osoba u odsutnosti sektretara je:

  • Glavni imam Idriz-ef. Karaman: tel. 070-730 02 46