Hutba “Hadž” Idriz-ef. Karaman, Malmö, 27. april 2018.

0
3

Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam Njegovom poslaniku Muhamedu, s.a.v.s.

Draga braćo!

U današnjoj hutbi govorimo o hadžu. Kao i svake godine, činimo to znatno prije nego što nastupi vrijeme za obavljanje ovog ibadeta. Ukoliko su ispunjeni svi potrebni uvjeti, a to znači punoljetnost, pamet, sloboda, zdravlje i materijalna sredstva, ovo je trenutak kada se treba početi i sa neposrednim pripremama. Ako, pak, još uvijek ima dvoumljenja, evo prilike da poslušamo nekoliko kur`anskih ajeta i hadisa Muhameda, a.s., o ovoj temi, pa možda nakon toga više ne bude dvoumljenja. 

U suri Ali Imran, 96. i 97. ajet, Allah,dž.š., kaže:

„Prva Kuća podignuta za ljude kao blagoslovljena te kao putokaz svjetovima, jest, svakako, ona u Bekki.

U njoj se nalaze jasna znamenja – mjesto na kojem je stajao Ibrahim – i onaj ko u nju uđe, siguran je. I ljudski je dug prema Bogu da je hodočasti onaj ko za to ima mogućnosti, a onaj ko zaniječe, pa Bog, doista, ni o čemu i ni o kome ovisan nije.“

A u suri El-Bekare, 197. ajet, stoji:

„Hadž je u mjesecima koji su poznati, i ko se obaveže da će u njima obaviti hadž, neka zna da u danima hadža nema spolnog općenja, nema prepuštanja nikakvim porocima i nema rasprave. A za dobro koje učinite Bog zna. I opskrbite se, a najbolja je opskrba, zasigurno, bogobojaznost. I čuvajte Me se, o, razumom obdareni!“

Prenosi se, da je Muhamed, a.s., rekao:

 „Ko obavi hadž, pa ne bude ružno govorio, niti griješio, vratit će se čist od grijeha kao onog dana kad ga je majka rodila.“

Muhamed, a.s., još rekao:

„Tri su Allahova gosta: borac na Božijem putu, hadžija i mu`temir. Hadžije i mu`temiri, kao Allahovi gosti, kad Mu se obrate, On im prima dovu, a ako zatraže oprost, On im oprosti.”

Podsjetimo se ovdje i na „telbijju“, zikr, koji hadžije uče prije susreta sa Kabom, a kasnije i pred neke druge hadžske obrede.

„Lebbejkallahumme lebejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Innel-hamde ven-ni`mete leke vel-mulk. La šerike lek.”

(Odazivam Ti se Gospodaru, odazivam! Odazivam Ti se! Ti nemaš druga! Odazivam Ti se! Zaista, zahvala, blagodat i vlast pripadaju samo Tebi. Ti nemaš sudruga).

Govoreći o telbijji, Muhamed, a.s., je rekao:

„Niti jedan musliman ne izgovori telbijju, a da mu ne dođe odgovor na desnu i lijevu stranu, od kamena, drveta ili zemlje, dok se ne počne umanjivati Zemlja, odavde i otud.“

Pored ovih, hadž ima i neke druge implkacije. Spomenimo neke:

1.      Hadž, bjelinom ihrama, izjednačava ljude i šalje poruku mira.

2.      Hadž privikava ljude na poteškoće, jer obavljanje svih obreda iziskuje ogormne napore.

3.      Boravak na Arefatu podsjeća ljude na Sudnji dan.

4.      Hadž uči ljude preciznosti i značaju vremena, jer su njegovi obredi vezani za određeno vrijeme.

5.      Hadž predstavlja godišnji kongres muslimana odakle bi se svake godine trebale odaslati najljepše poruke.

Da kažemo i nekoliko rečenica o ovogodišnjem odlasku na hadž u organizaciji IZBUŠ-a.

Dakle, putuje se 13. avgusta, ako Bog da, a povratak je 3. septembra. Prijava se vrši do 10. maja, a krajnji rok za prikupljanje svih potrebnih dokumenata i predaja pasoša je 20. jula. Treba znati da je od ove godine za dobijanje vize za hadž obavezan odlazak u saudijsku ambasadu u Štokholm radi ostavljanja otiska prstiju.

I, konačno, treba posebno naglasiti da obavljanje hadža sve više ulazi u ljetni period sa enormno visokim temperaturama, tako da je odlazak na hadž starijim i bolesnim veoma veliki rizik.

Ovi hutbu završavamo dovom Allahu, dž.š., da svima onima koji još nisu obavili hadž olakša i omili da već ove godine to učine, a onima koji su obavili hadž, a čeznu za ponovnim susretom sa Kabom, da im se to što prije i ostvari.

Amin!