Hutba “Najbolji uzor”

0
3

Hvala Allahu dž.š., neka je selam i salavat na posljednjeg Božijeg poslanika, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike islama do Sudnjeg Dana.

Draga moja braćo!

Jedna od naših obaveza jeste da u svojim životima primijenimo znanje iz izvora naše vjere. Muhammed, a.s., je ljude podučavao Kur`anu, ali on je bio i ”živi Kur`an”. Kad su ashabi pitali suprugu Božijeg poslanika, a.s., kakav je on bio, ona im je postavila pitanje da li su čitali Kur`an, a kad su potvrdno odgovorili, ona im je rekla da je on bio ”živi Kur`an”.

 

 

Današnja moralna kriza, u kojoj se većina svijeta nalazi, slična je stanju prije dolaska Božijeg poslanika, a.s. Stanje je to u kojem su žene izložene raznim poniženjima. Istina, žene se ne kopaju žive kao pred dolazak Poslanika, a.s., ali je aktuelna kampanja ”METOO” otkrila koliko se ne poštuje dostojanstvo današnje žene.

Ako ste pratili obiljžavanje 40 godina postojanja Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, mogli ste zapaziti interesantnu tezu dekana dr. Zuhdije Hasanovića da je ”bosanski islam” najbolji izvozni proizvod za zapad.

Šta imamo mi muslimani u Švedskoj da ponudimo društvu?

U mjesecu kad  muslimani  obilježavanju rođenje Muhammeda, a.s., možemo slobodno konstatirati da je slijeđenje Poslanika, a.s., odgovor i rješenje za današnje stanje. Poslanik, a.s., je najbolji čovjek koji je hodio ovom zemljom.  On je odgojio ljude, koji su kopali svoju živu žensku djecu, da bi kasnije najviše vodili brigu o pravima žene. Poznato nam je da je Muhammed, a.s., rekao: ”Poslan sam da usavršim plemenite ćudi”. Dakle, drago moja braćo, Božiji poslanik je od prosjeka napravio najbolje. On nije bio prosječan muž, ne draga braćo, on je bio najbolji muž.

Mnogi se u pojmanju Sunneta nalaze između dva razmišljanja.

Pokoravanje Poslaniku, a.s., kroz potpuno slijeđenje njegovog načina života. Tako se prenosi da su za  vrijeme građenje željeznice u Medini neki muslimani stavljali hasure i postekije na prugu da buka ne bihuzuri merhume Medine, naravno i tijelo Muhammeda, a.s., koje je ukopano u Medini.

Ili slijepo i pogrešno tumačenje vjere, kada u džamiju ulazi ekstremna grupa i ubija više od 200 vjernika prilikom obilježevanja rođenja Poslanika, a.s.

Muhammed, a.s., je najljepši primjer moralnog čovjeka. Navodi se primjer da je jedne prilike legao da se malo odmori poslije podne-namaza, što je sunnet poznat po nazivu ”kajlula”. U međuvremenu, dok je on zaspao, pojavila se jedna mačka, legla i zaspala na Poslanikovoj, a.s., džubbi. Kad je nastupila ikindija mujezin je počeo učiti ezan, a Poslanik, a.s., ne želeći da probudi mačku naredio je jednom ashabu da mu donese makaze i onda iskružio dio džubbe na kojem je ležala mačka, a onda otišao i obukao drugo džubbe.

Poslanik, a.s., nikad nije ugrožavao tuđe pravo. Čak je davao prednost nad svojim pravima. Prenosi se da je, kad bi god uzimao prvi zalogaj prilikom zajedničkog objedovanja, davao bi ga svojoj supruzi.

I na kraju, umjesto zaključka, postavimo sebi pitanje: kakvo je stanje u našim životima u pogledu slijeđenja najboljeg čovjeka? Jesmo li prosječni ili najbolji u tome?                                                     

 

Molim Allaha, dž.š. da nam omili slijeđenje ”najboljeg uzora”.

 

Alen-ef. Delić, Malmö, 8. decembar 2017.