Hutba “Ibadeti srca” Benjamin-ef. Dučić, 24.03.2017.

0
3

Hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, dž.š, osim Njega drugog boga nema. Neka su salavati i selami Allahovom Poslaniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima i svim njegovim sljedbenicima do Sudnjega dana.

Draga i poštovana braćo!

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Ono što su radili prekrilo je srca njihova.“(El-Mutaffifin, 14)

Ove Allahove, dž.š., riječi možemo doslovno shvatiti jer i Allahov Poslanik, a.s., kaže: “ Doista se u ljudskom tijelu nalazi organ pa ako je on zdrav zdravo je cijelo tijelo, a ako je bolestan, bolesno je cijelo tijelo, a to je srce“. U zavisnosti od toga u kakvom je stanju naše srce, u takvom će stanju biti i naše tijelo, što se dalje reflektira i na naša djela.

Naši fizički ibadeti su jako važni ali, isto tako, ako ne čak i važniji su ibadeti našeg srca. Fizički ibadeti dokazuju čovjekov iman, dok ibadetima srca mi se približavamo Allahu, dž.š. Srce, također, može biti nepokorno Allahu, dž.š., što može dovesti do činjenja grijeha i ružnih djela. Srce može biti kuća znanja, bogobojaznosti, ljubavi, ali isto tako može biti kuća mržnje, ružnih misli i ružnih namjera. Nedostak ibadeta srca obezvrjeđuje tjelesne ibadete. Jedan od primjera jeste nedostatak Ihlasa (čistog vjerovanja-iskrenosti), što može čovjeka odvesti u licemjerstvo. Zatim, oholost je dokaz da u srcu nema skrušenosti. Poslanik, a.s., je rekao: „ Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i koliko trun oholosti.“  Zavidnost je, također, dokaz da čovjek ne želi dobro drugim muslimanima. Muhammed, a.s., je rekao: „Zavidnost kao i oholost, uništava dobra djela.“  Kroz ove hadise Allahovog Poslanika, a.s., uviđamo da se mnoge loše i negativne osobine javljaju kod ljudi ukoliko im je slabo srce. Ibadeti srca su temelj  dobročinstva, što je jedan od najznačajnijih stepena u vjeri.

Muhammed, a.s., je definisao dobročinstvo rekavši: “Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista, vidi.“ Sve što je jače naše uvjerenje i ljubav prema Allahu, dž.š., to će biti veći podsticaj i pokretač našim tjelesnim ibadetima. Nabrojat ćemo neke od radnji koje oživljavaju naša srca:

1.      Zikr – spominjanje Allaha, dž.š.

Poslanik, a.s., je rekao: “Primjer onog koji spominje svoga Gospodara  i onoga koji to ne čini jeste kao primjer živog čovjeka i mrtvaca.“

2.      Podsjećanje na smrt

Poslanik, a.s., je rekao: „Često se prisjećajte onoga što prekraćuje sva uživanja, tj. smrti!“

3.      Posjećivanje mezara

Posjećivanjem mezara mi sami sebe podsjećamo da ćemo i mi napustiti ovaj svijet i da se trebamo spremati za vječni život.

Muhamed, a.s., je rekao: „Bio sam vam zabranio posjećivanje mezarja, a od sad ih posjećujte, jer ona mekšaju srca, orose oko, podsjete na Ahiret, i nemojte svašta govoriti!“

4.      Druženje sa dobrim ljudima

Ovo je, također, jedna od metoda kada govorimo o oživljavanju našeg srca. Dobri ljudi koji čine dobra djela će i nas podsticati na činjenje dobra. Čovjek se mora paziti svega što kvari srce, pa i lošeg društva.

Činjenica je da se naša djela vrednuju kod Allaha, dž.š., prema našim namjerama, a naše istinske namjere dolaze upravo iz našeg srca. Abdullah ibn Mubarek je rekao: “Ima malih djela koja nijet uveća, a ima i velikih djela koja nijet umanji.“

Svako naše djelo se temelji na pet ibadeta srca, a to su: iskrenost, pokajanje, oslanjanje na Allaha, dž.š, strah od Allaha, dž.š.. i nada u Allahovu, dž.š., milost.

Molim Allaha, dž.š., da budemo od onih koji su iskreni i koji se kaju, da budemo od onih koji se oslanjaju na Allaha, dž.š., koji imaju strah od Allaha, dž.š., i nadu u Allahovu, dž.š, milost!

Amin!