Održan seminar aktivnih žena bošnjačkih džemata u Švedskoj

0
3

U Gislavedu je 21. i 22. novembra održan seminar za aktivne žene u našim džematima, odnosno predstavnice žena koje vode neke aktivnosti u džematima ili sjede u džematskim odborima. Domaćin seminara je i ove godine bio džemat Gislaved na čelu sa srdačnim predstavnicama žena Nedžibom Kujović i Minelom Jakupović.

Moderatorica seminara je bila vrijedna Fadila Jašarević iz Stockholma, ašere je proučila muallima Mevlija Alić, a salavat muallima Halima Poljo. Zatim su se riječima dobrodošlice i nekim osnovnim informacijama obratile domaćica Minela Jakubović i predstavnica žena u Izvršnom odboru IZBUŠ Melina Mahmutović.
Seminar je bio podijeljen na dva dijela – edukativni i radni dio. U subotu je edukativni dio počeo predavanjem Anne Palmstierna, babica /utvecklingsbarnmorska/ koja radi u oblasti Skåne o prevenciji raka grlića maternice. U svom radu i istraživanju je došla do rezultata da mnoge žene koje su porijeklom iz BiH, neredovno se javljaju na kontrole, odnosno davanje nalaza (brisa) koji pokazuje postoje li promjene na ćelijama grlića maternice. Te promjene dešavaju se postepeno i sporo, zato je nastanak raka grlića materice moguće izbjeći redovnim kontrolama i bitno je da to svaka žena zna. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je u 2014. godini registrirano oko 40 žena iz BiH s promjenama ćelija na grliću maternice. Da bi sačuvale zdravlje, apeluje se na žene da se redovno odazivaju na ove pozive i preglede i da se odgovornije odnose prema svom zdravlju.

Žena Bošnjakinja u 20. stoljeću te izazovi za 21. stoljeće – dr. Dževada Šuško, direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

Dr. Dževada je prva žena koja je postavljena na rukovodeću poziciju jedne institucije u okviru IZ BiH. Dževada Šuško je i docentica za međunarodne odnose. Predaje predmete vezane za historiju, politiku i društvo jugoistočne Evrope.

U svom obraćanju Dr. Šuško je prvo predstavila Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka kao naučnoistraživačku ustanovu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka. Područje djelatnosti Instituta obuhvata proučavanje pisane i usmene, duhovne te materijalne tradicije Bošnjaka, kao i proučavanje društvene i kulturne stvarnosti Bošnjaka. Najvažniji projekti Instituta su: Skriveni svijet balkanskih žena, Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica, 400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka i dr.
Žena Bošnjakinja u 21. vijeku pored posljedica rata, genocida, masovnih silovanja i zločina , bori se za svoju ravnopravnost, istakla je dr. Šuško.
Danas imamo otvaranje IZ prema ženama, a i žene su sve više angažovane i u nevladinim organizacijama i podstiču volonterski rad. Nema više zabrana da se žene angažuju više u društvu i imaju novi pristup ulozi i mjestu žena.

Značaj pozitivnog razmišljanja na zdravlje i život žene –Dr. Selvira Draganović, docentica na psihologiji na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Svoje predavanje Dr. Selvira prilagodila je osjećanjima žena, njenom fizičkom i psihičkom zdravlju s glavnim pitanjem – koliko vodimo računa o zdravlju, kako se odnosimo prema mentalnom zdravlju, a kako prema fizičkim povredama i bolovima?
Uz konkretne primjere povezanosti fizičkog i psihičkog zdravlja i potrebe da se brinemo o kompletnom zdravlju dala je i preporuke da uvodimo svakodnevne aktivnosti, šetnja, komuniciranje, otvaranje i razgovor te traženje pomoći od stručnjaka je način da živimo i budemo zdraviji.

Dr. Selvira je posebno naznačila da nema zdravlja bez psihičkog zdravlja, nije dovoljno samo fizičko zdravlje. Psihičko zdravlje se odražava na cijelo tijelo. Psihičke pivrede nas vode u usamljenost, osjećaj neuspjeha u životu, kao i niskog samopoštovanja, negativnih misli, niko nam ne daje podršku, zatvaranje, ljenost i izolaciju.

Nakon ovog korisnog predavanja Adisa Kilim, Sanita Halilović, Fadila Hadžirušidović, Halima Poljo i  Emina Emkić su recitacijama i proznim zapisima o Bosni i Hercegovini govorili o našoj lijepoj domovini i o tome kako i koliko se voli naša Bosna i Hercegovina.
Uz ilahije i sevdalinke završeno je subotnje druženje učesnica seminara.

Nedjelja – drugi dan seminara je bio posvećen radu i analizi rada aktiva džemata za protekli period i razgovoru kako raditi ubuduće.

Nakon analize rada protekle godine zaključeno je da je započet proces na organizovanju žena po džematima, ali da još imamo rada na tome. Prije svega smo nezadovoljne odzivom na seminar, jer iz nekih džemata nije bilo predstavnica nikako, kao i brojem žena u odborima naših džemata. Iskazana je potreba da se bolje organizujemo i na saveznom nivou.
Na ovom seminaru se okupilo 60 učesnica iz 9 džemata (Malmö, Stockholm, Gislaved, Helsinbog, Borås, Jönköping, Göteborg, Växjö i Halmstad).

Koji su naši prioritetni zadaci ?

– Najmanje 2 žene u džematskom odboru

– Organizacija žena u džematu sa radnom grupom

– Da se žene ativno uključe u rad džemata i da su aktivne na godišnjim skupštinama džemata (da su voljne da rade u džematskom odboru i da lobiraju za izbor u odbor)

– Da pozitivna iskustva iz naših džemata djelimo sa drugima

– Da radimo da se svi džemati odazovu na godišnji seminar

– Da radimo na aktivnostima koje će privuci veći broj članica, planirati sa odborom budžet.

Koji su naši ciljevi:

*Organizovanje Vijeća žena na nivou IZBUŠ,

*Plan rada Vijeća žena

*Plan organizovanja žena lokalno i šire

Nakon utvrđivanja ciljeva diskutovalo se o zadacima na kojima traba Vijeće raditi i ko će prihvatiti da bude dio Vijeća i preuzme dio poslova koji se trebaju uraditi u određenom vremenu.

Rad Vijeća žena kao i ovi zaključci treba da budu poznati i predstavljeni Izvršnom odboru IZBUŠ, kao i Godišnjoj skupštini IZBUŠ.

Vijeće žena čine:

Selma Špiodić, Helsingborg

Minela Jakupović, Gislaved,

Fadila Jašarević, Stockholm,

Melina Mahmutović, Malmö,

Rajfa Duzić, Göteborg.

(ulogu organizatora rada Vijeća ima Fadila Jašarević)

Zadaci Vijeća:

1. Da sačini prijedlog plana rada i budžeta za iduću godinu i isti dostavi IO IZBUŠ do 20. decembra.

2. Tražiti da u Izvršnom odboru IZBUŠbudu predviđena 3 mjesta za žene.

3. Da predstavnica Vijeća žena bude prisutna na Godišnjoj skupstini IZBUŠi da joj se da vrijeme da se obrati i prenese informacije

4. Da predstavnica Vijeća žena prisustvuje savjetovanju predsjednika džematskih odbora i informiše o našem radu.

5. Da predstavnica Vijeća žena prisustvuje sjednici IO IZBUŠna kojoj će se raspravljati o planu rada za iduću godinu i budžetu, da predstavi našplan i program

6. Da radi na pripremanju plana organizaovanja žena na saveznom nivou

7. Da bude kao savjetodavni organ i pomoćuraduženau džematima na lokalnom nivou.

Radnom dijelu seminara je prisustvovao i glavni imam Idriz-ef. Karaman, čije prisustvo je obradovalo učesnice seminara. Glavni imam je upoznao sa pravilima IZ, i preporukama reisu-l-uleme o tome koliko je važno da žene budu aktivni članovi IZ i da budu birane u organe IZ. Nakon njegovog obraćanja predstavljen mu je rad seminara te zaključci u pogledu organizovanja žena u Islamskoj zajednici. Glavni imam nije imao primjedbi na zajključke, već je iste podržao kao i cjelokupan rad seminara.


Idući seminar aktivnih žena u džematima će se, ako Bog da, održati od 4. do 6. novembra 2016. u Stockholmu.

M.M.