U HALMSTADU ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA U ŠVEDSKOJ

0
3

U subotu, 2. maja 2015. godine, u Halmstadu je održana sjednica Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Na sjednici su podnešeni izvještaji za protekli period, te analizirani zaključci sa Skupštine IZBUŠ.

Na osnovu odluke sa Skupštine, Izvršni odbor je usvojio izmjene i dopune Poslovnika o radu Izvršnog odbora.
Izvršni odbor je, također, donio odluku da se Savjetovanje sa predstavnicima džemata održi 5. septembra, a Jubilej 20 godina IZBUŠ u oktobru 2015. godine.
Za pripremu ovih aktivnosti određene su radne grupe.
Nakon sjednice održan je zajednički sastanak sa Izvršnim odborom džemata Halmstad, na kom je data podrška novoizabranom rukovodstvu džemata, te diskutirano o problemima sa kojim se džemat susreće u svom radu.
Izvršni odbor IZBUŠ pohvalio je imama džemata Almedin-ef. Spahića u njegovom veoma širokom angažmanu, a posebno za uređivanje Biltena IZBUŠ.

I.K.