KONKURS ZA PRIJEM IMAMA, HATIBA I MUALLIMA

0
3

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Ured za bošnjačku dijasporu

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj

Bosanska islamska zajednica  u Stockholmu – Švedska

 

Raspisuje

KONKURS

Za prijem imama, hatiba i muallima u džematu “Stockholm” Švedska

Pored općih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

1. Završena jedna od medresa u BiH

2. Završen islamski fakultet

3. Po mogućnosti Hafiz Kur`ana

4. Radno iskustvo – poželjno dostaviti u pismenoj formi

5. Da ima sposobnost organizovanja i rada u vjerskom i kulturnom životu/svijest o posebnim

     potrebama muslimana u dijaspori

6. Poznavanje  bosanskog, arapskog i poželjno engleskog jezika

7. Da je porodičan/oženjen

8. Da mu je supruga po mogućnosti muallima

Napomena: – Uz molbu kandidat treba da priloži:

1. CV sa fotografijom

2. Ovjerene kopije diploma

3. Pismene reference sa prethodnih radnih mjesta

4. Program rada

Stupanje na dužnost po dogovoru. Konkurs ostaje otvoren dvije hefte od objave u Preporodu

Džematski Upravni odbor će u koordinaciji sa Islamskom zajednicom Bošnjaka u Švedskoj i Uredom za bošnjačku dijasporu razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa.

Prijave slati na adresu/e-mailom

Bosanska islamska zajednica Stockholm

Box 49079, 100 28 Stockholm, Sverige

info@bizstockholm.se

Kopija Uredu za bošnjačku dijasporu u Sarajevu

Informacije na telefon: 0046 8 653 6821